Cây hương đá-mẫu bàn thờ thiên bằng đá đẹp

0 ₫

Cây hương đá-mẫu bàn thờ thiên bằng đá đẹp. Cây hương đá hay còn gọi là bàn thờ thiên bằng đá được đặt ở ngoài trời,dùng để thờ trời hoặc thờ tiền chủ tùy theo quan niệm tâm linh của từng vùng.

Mua hàng